Darovací stránka

Pokud jste se dostali až sem, tak jste jednoduše úžasní

Zvažujete-li jakkoliv přispět na Hrocha na kole!, tedy pomoci Jendovi Hrochovi k získání speciálního lehokola a tím i k šanci žít život na plný pecky, tak tady jsou informace, jak to udělat:

Projekt Hroch na kole! není veřejná sbírka podle zákona o veřejných sbírkách.

Náš projekt se snaží zjednodušit přátelům, podporovatelům a všem možným lidem i institucím, kteří chtějí Jendu Hrocha podpořit, ten darovací proces. Dary přijímáme na základě darovací smlouvy a rádi vydáme potvrzení o poukázání daru pro daňové či další účely.

Dar na účet.
Základní formou, jak můžete přispět, jak zaslání finančního daru na transparentní účet, který jsme zřídili s laskavou podporou Fio banky.
Tento transparentní účet bude po skončení projektu Hroch na kole! dále používán pro účely dalších dobročinných akcí. Zde je účet zveřejněn.

Číslo účtu:
 

8064991997 / 2010

To číslo účtu není náhodné:
8 – písmeno H (Hroch na kole!) je osmé v latinské abecedě.
0 – nula symbolizuje kolo. Takže 80 je symbol pro Hroch na kole!
64991997 – je IČ spolku Institut podpory rozvoje osobnosti a společnosti, z. s., který se ujal realizace a zaštítění projektu Hroch na kole!.

Variabilní symbol dejte 2910, což je datum narození Jendy Hrocha.
Do poznámky pro adresáta transakce uveďte, prosím, pro transparentnost, dohledatelnost a efektivnější vystavení darovací smlouvy a potvrzení o daru své jméno a příjmení, popřípadě název organizace.